Jag vill ha offert

Värmepump Huddninge

Thermovent har över 20 års erfarenhet och är helt märkesoberoende.

Värmepumpar i Huddninge

Välkommen till ThermoVent! Hos oss hittar du några av Huddninges främsta experter på värmepumpar. Vi har arbetat med att förse stadens hushåll och arbetsplatser med energi under många år, och vi planerar att fortsätta länge till!

Dags för värmepump i Huddninge?

Människans omgivning är full av energi. Det finns bland annat energi i luften, i berggrunden och i jorden strax under våra fötter. Med hjälp av rätt utrustning kan man utvinna denna energi, och nyttja den som värme för huset. Dessa tekniker går under samlingsnamnet värmepumpar, och det är just vad vi på ThermoVent i Huddninge sysslar med. Med en värmepump i Huddninge kan du göra stora besparingar på din energiförbrukning. Dessutom kan du glädjas åt att den energi du nyttjar för uppvärmning av huset är helt förnybar och därför bra för miljön.

 

Vill du komma i kontakt med oss på ThermoVent och höra mer om våra tjänster inom värmepumpar i Huddninge? Ring oss på telefonnummer 08-62 68 780 eller maila info@thermovent.se redan idag!

Att tänka på inför köpet av en värmepump i Huddninge

Det finns ett antal olika typer av värmepumpar i Huddninge. Innan man bestämmer sig för vilken lösning man ska installera i hemmet bör man därför fundera över ett antal faktorer.

Ventilationssystem

Hur ser de befintliga ventilationssystemen ut i din fastighet idag? Beroende på om systemen är gamla eller relativt uppdaterade kan olika värmepumpar i Huddninge vara att föredra.

Energibehov

Vad har ditt hushåll för energibehov? Här är det viktigt att ta i beaktning hur många människor som bor i hushållet och vad åtgången av energi är.

Befintliga värmesystem

Hur ser förutsättningarna ut för att byta till värmepump i Huddninge? I vissa fall kan vårt arbete innefatta att vi avlägsnar gamla värmesystem för att göra plats åt det nya.

Fastighetens storlek och utförande

Hur stor yta är det som ska värmas upp av värmepumpen i Huddninge? Detta är en av de allra viktigaste komponenterna att ta med i beräkningen. Beroende på hur stor fastigheten i Huddninge är så kan olika värmepumpar vara att föredra. Vissa lämpar sig nämligen bättre för stora hus, och andra passar för mindre. Fundera också över hur huset är byggt, och om de är väl tätat eller tenderar att läcka värme.

Förutsättningar runt omkring huset

Är det möjligt att installera den lösning som du vill ha i fastigheten? Det råder inga tvivel om att bergvärme är en av de vanligaste värmepumparna som vi installerar i Huddninge. Det är en mycket effektiv energimetod för att lyckas spara mycket pengar, så populariteten är föga förvånande. Däremot är det inte alla som kan borra efter energi i berggrunden. För det första krävs förstås att du har tillgång till en tomt som gör att vi kan borra ett 100–200 meter djupt hål. För det andra krävs ett godkännande från kommunen om borrtillstånd. Det är viktigt att kolla igenom sådant tidigt. Vi på ThermoVent hjälper gärna till att utforska förutsättningarna för installationen av värmepump i Huddninge!

Fördelar med att värma huset i Huddninge med hjälp av värmepump

Det finns mycket att vinna på att installera en värmepump i sitt hem i Huddninge. Faktum är att den här typen av energisnåla och billiga metoder blir allt mer populära för varje år som går. Populariteten gör dessutom att teknikutvecklingen ständigt går framåt. Under de år som vi på ThermoVent har varit aktiva inom branschen för värmepumpar i Huddninge har mycket hänt. Vi ser fram emot en fortsatt exponentiell utveckling av tekniken framöver!

Nedan listar vi några av de främsta fördelarna med värmepumpar i Huddninge. Håll tillgodo!

Reducerat underhållsbehov

Många som tillhör de äldre generationerna känner till den stora möda det kunde innebära att värma upp ett hus förr. Oljepannan behövde ständigt fyllas på, ved behövde huggas och skorstenen behövde sotas gång på gång. Så är inte fallet med värmepumpar i Huddninge. En av de absolut vanligaste anledningarna till varför människor väljer dessa energimetoder är deras underhållsfria natur. Din värmepump i Huddninge går av sig själv. Bekymmerslöst och utan behov av en mänsklig hand. Det kan vara bra att emellanåt kontrollera säkerhetsventilens läge och köldbärarvätskans nivå. Detta gör man enkelt genom displayen som sitter på värmepumpen i Huddninge.

En lönsam metod

Det finns inga uppvärmningsmetoder som är lika effektiva för att spara pengar som värmepumpar i Huddninge. Ju mer effektiv pumpen som man väljer att installera är, desto större sparande kan man göra. Den pengasparande aspekten av värmepumpar i Huddninge kan förklaras på tre sätt

Investering
Det tar kort tid för din värmepump i Huddninge att betala igen de pengar som installationsarbetet kostade. Man brukar säga att du på mellan 5 och 10 års tid har sparat så pass mycket i uppvärmningskostnader att pumpen har betalat sig själv. Detta gör installation av värmepump till huset i Huddninge till en otroligt effektiv och helt unik energiinvestering.
Vinst som märks omedelbart
Pengarna i plånboken kommer att växa direkt när du trycker igång värmepumpen i Huddninge. Har du kanske lånat pengar för att kunna utföra arbetet? Då kan du glädjas åt att energisparandet i regel är större än ränta och eventuella amorteringar på ditt lån!
Huset stiger i värde
Värmepumpar i Huddninge är framtidens uppvärmningsmetoder, och gamla metoder fasas ut allt eftersom. Detta gör att ett hus som har en energisnål, pengasparande och klimatsmart pump installerad stiger väsentligt i värde. Inte nog med att värmepumpen i Huddninge sparar stora summor pengar för dig under de år som du bor i huset. Den dag som du väljer att flytta kommer pumpen dessutom att höja priset vid försäljningen!

Reducerad miljöpåverkan

I tider av klimatkris är det hög tid att, inom alla branscher, utveckla tekniker och metoder med så lite miljöpåverkan som möjligt. Värmepumpar i Huddninge är en sådan typ av teknik inom energibranschen. Energin som återvinns i luften, berggrunden och i marken är helt och hållet förnybar. Utvecklingen går framåt i en rasande fart. Nya tekniker och klimatsmarta modifieringar kommer regelbundet ut på marknaden och öppnar nya dörrar för miljömedveten energiförsörjning.

Driftsäkerhet och anpassningsbarhet

Inte nog med att värmepumpar i Huddninge är både lönsamma, klimatsmarta och närmast underhållsfria. De är dessutom unikt driftsäkra och mycket stabila. De håller under lång tid, stöter väldigt sällan på problem och har väldigt hög verkningsgrad överlag. Med en värmepump installerad i huset i Huddninge kan man dessutom nyttja tekniken även då uppvärmning inte behövs. Under varma sommardagar kan man pumpens funktion växla så att den istället förser huset med kyla.

Hur fungerar värmepumpar i Huddninge?

Nu har vi gått igenom de vinster som installation av värmepump i Huddninge leder till. Men hur fungerar egentligen själva tekniken? För er som funderar på att ta hjälp av oss på ThermoVent i Huddninge ska vi nu gå igenom de tekniska grunderna för värmepumpar.

Runt omkring oss finns mängder av energi – i luft, vatten, jord och berg. Med hjälp av olika typer av värmepumpar i Huddninge kan denna energi utvinnas och göras till värme i ditt hus.
Genom en termodynamisk process kan värmen ur omgivningen (exempelvis luften) koncentreras och på så vis stiga i temperatur. Det går till såhär:

  1. Kall luft går in i värmepumpen i Huddninge, och med hjälp av en förångningsprocess kan värmen stiga.
  2. Den numera varma luften komprimeras med hjälp av en kompressor som finns inbyggd i värmepumpen i Huddninge. Luften blir till gas med mycket hög temperatur.
  3. Kondensatorn tar hand om nästa del av arbetet. Det är nämligen den som gör att värmen i gasen kan spridas till alla delar av fastigheten. När värmen i gasen har gjort sitt återgår den till lägre temperaturer.
  4. Med hjälp av en särskild ventil kan trycket (och därmed temperaturen) på vätskan sänkas igen.
  5. Förloppet börjar om igen. Och igen. Och igen.

När behövs reparation och underhåll av värmepumpar i Huddninge?

Det är lätt att stirra sig blind på den yttre felfriheten på ett rör som tillhör en värmepump i Huddninge. Skulle man däremot kapa av röret och ta en titt inuti så kan verkligheten vara någon helt annan. På insidan kan det finnas mängder av smuts och diverse avlagringar som samlats i röret genom åren. Den oönskade slaggprodukt som vanligen ställer till det för rör i värmepumpar i Huddninge heter magnetit. Det kan nämligen proppa igen såväl värmeväxlare, ventiler och pumpar. Om magnetit tillåts härja i pumpen alltför länge riskerar hela systemet att kollapsa, och då kan man behöva byta ut alltihop.

Värmepumpar i Huddninge är de ohotat mest pålitliga och underhållsfria värmesystemen som man kan ha. Jämfört med andra metoder krävs extremt lite möda från dig som ägare. Men trots att pumparna slår andra metoder på fingrarna så kan problem uppstå. Det är därför av största vikt att man, då och då, ser över sin värmepump i Huddninge så att inte smuts och avlagringar har tagit över. Ett tecken på att sådan service kan vara behövlig är att systemet tenderar att fungera dåligt. Många oroar sig för att det är ett tecken på att värmepumpen i Huddninge har gått sönder. Men så behöver det alltså inte vara.

Funderar du över om din värmepump i Huddninge har dragit på sig magnetit? Kontakta oss på Themovent redan idag så berättar vi mer om hur vi kan stå till tjänst. Du når oss på telefonnummer 08-62 68 780 och via mail på info@thermovent.se.

Svårt att bestämma dig i valet av värmepump i Huddninge?

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det gäller val av värmepump i Huddninge. Därför är det bra att man funderar både ett och två varv innan man bestämmer sig för en lösning. Särskilt om man saknar tidigare kunskap om värmesystem och den här typen av pumpar. Vilken värmepump som passar för just din fastighet i Huddninge beror på en rad kringliggande omständigheter.

Låter det förvirrande? Ta då kontakt någon som känner till den här typen av arbeten utan och innan. På ThermoVent hjälper vi gärna till med allt från konsultation till installation av din nya värmepump i Huddninge. Vi prioriterar smidighet i alla kundrelationer. Det är därför mycket viktigt för oss att kunna erbjuda helhetslösningar till alla som söker vår hjälp.

Förutom att vi utför installationer av värmepumpar i Huddninge så går vår verksamhet också ut på att reparera och underhålla systemen. Vår långa erfarenhet har gett oss stor kunskap om samspelet mellan systemens olika delar. Ett samspel som måste fungera för att systemet ska kunna leverera pålitlig, effektiv och billig energi till ditt hushåll. Vi använder oss alltid av de allra senaste teknikerna på marknaden när vi utför service hos våra kunder.

Vill du veta mer om de olika tjänster som vi erbjuder inom värmepumpar i Huddninge? Ring oss på telefonnummer 08-62 68 780 eller skriv till oss via mail på info@thermovent.se!

Värmepumpar i Huddninge av olika slag

Värmepump i Huddninge är ett samlingsuttryck för en rad olika energilösningar. Grundidén och mekaniken i dessa olika pumpar är desamma, men de skiljer sig åt när det gäller vilka värmekällor de nyttjar. Vissa värmepumpar i Huddninge hämtar värme på flera hundra meters djup, nere i berggrunden. Andra pumpar utvinner värme ur utomhusluften.

Nedan kommer vi att gå igenom ett par av de mest populära lösningarna på marknaden.

Värmepump i Huddninge - Luft/Vatten

Den här typen av värmepump i Huddninge är mycket energismart. Ofta kan man nå nästan lika stora besparingar med hjälp av luft/vatten som med bergvärme. Och då ska tilläggas att den här metoden inte kräver att man borrar ett hål på tomten.

Förutom att man börjar spara pengar i plånboken ögonblicket då pumpen börjar jobba är metoden dessutom oerhört miljösmart. Luften innehåller mängder av gratis energi som kommer från solen. Med hjälp av tekniken i värmepumpen kan denna solenergi nyttjas för att värma ditt hus i Huddninge. Eftersom solenergin aldrig tar slut kan processen upprepas oändligt många gånger.

Värmepump i Huddninge - Bergvärme

Solens energi är källan till all klimatsmart uppvärmning. Den finn lagrad i vattnet, i luften, i jorden under våra fötter och också i berggrunden. Den här typen av energiutvinning och värmepump i Huddninge har varit mycket populär under de senaste decennierna. Populariteten ökar ständigt, och fler och fler människor väljer att värma upp huset med metoden.

Hur går det till?

När du tar hjälp av oss på ThermoVent för den här typen av tjänster börjar vi alltid med ett första besök. Under mötet stämmer vi av förutsättningarna för arbetet. Vi undersöker möjligheterna för att kunna genomföra borrning, och stämmer av hur stort energibehov huset har. När ansökan om borrning är skickad till kommunen och priset är överenskommet kan arbetet dra igång. Det börjar med att vi borrar ett hål som sträcker sig mellan ungefär 70 och 230 meter ner i berggrunden. Djupet beror på hur långt ner i berget som den önskade temperaturen är på den specifika platsen för grävningen. När hålet är färdigborrat är det dags för nästa fas, då en lång så kallad kollektorsslang läggs ned i hålet. I slangen tillsätts en vätska som har en särskild egenskap att effektivt kunna generera värme från omgivningen. Vätskan, som samlar värmen i djupet, pumpas upp till huset och värmepumpen i Huddninge. Pumpen extraherar värmen ur vätskan som sedan kyls ned och återgår ner i djupet igen.

Fördelar med den här typen av värmepump i Huddninge

Det finns ingen energimetod vars popularitet har växt så snabbt under de senaste årtiondena. Samtidigt har det heller aldrig funnits en metod som är så lönsam och klimatsmart på samma gång. Det finns därför god anledning att tro att populariteten hos bergvärme kommer att fortsätta stiga framöver. Bortsett från miljö- och lönsamhetsaspekten med den här typen av värmepumpar i Huddninge så vill vi också flagga för ytterligare en viktig fördel. Bergvärme har nämligen en unik förmåga att sköta sig självt. Alla marknadens värmepumpar i Huddninge kräver imponerande lite underhåll, men den här tar priset. Som kund kan du luta dig tillbaka, njuta av värmen och du slipper tänka på underhåll under många år framöver!

Vill du veta mer om den här typen av värmepump i Huddinge? Kontakta oss på ThermoVent redan idag! Du når oss på telefonnummer 08-62 68 780 och via mail på info@thermovent.se

Värmepump Lidingö

Sökmotoroptimerng av Bizmedia