Allmänt om Bergvärme

Själva grundprincipen med bergvärme är att man tar till vara på den solenergin som redan finns lagrad i marken för att kunna värma upp sitt hem eller andra önskade fastigheter. För att komma åt energin så borrar man hål på 70 – 230 meters djup för att komma ner till berggrunden, antingen ett eller flera beroende på hur grundvattnet cirkulerar där man borrar och sedan sänker man i nästa steg ner en kollektorslang i de färdigborrade hålen. Dennes uppgift är sedan att fånga upp grundvatten som kommer att cirkulera i slangen och värmas upp med hjälp utav en värmeledande vätska. (Vätskan består vanligtvis utav 30% etanol och 70% vatten för att man inte ska vara orolig över att den ska frysa. ) Det varma vattnet färdas sedan vidare in till fastigheten och den värmepump som kopplats ihop med kollektorslangen. Pumpen i sin tur cirkulerar åter igen vattnet och tar till vara på värmen som skapats för att sedan skicka tillbaka vattnet ner i hålet. Kollektorslangen är ett så kallat slutet system vilket betyder att det ständigt är samma vatten som återanvänds.

Värmen som nu finns i pumpen överförs vidare till andra vattenburna system i huset så som exempelvis vattenburna element eller golvvärme för att värma upp huset. Det tar också vägen igenom en värmeväxlare för att även bruksvattnet ska bli uppvärmt, dvs. duschvattnet och kranvattnet osv.

Fördelar med att välja bergvärme som uppvärmningsmetod

Under de senaste åren så har antalet installationer ökat stadigt och förväntas också att fortsätta på samma vis. Inom de kommande åren så förväntas de allra flesta hushåll att använda sig utav bergvärme.

Bergvärme är underhållsfritt

Den förmodligen största anledningen till att allt fler väljer att använda sig utav bergvärme är dess enkelhet och att det i princip inte krävs något underhåll över huvud taget för att det ska fungera. Så fort installationen av systemet är slutförd så kommer systemet att sköta sig självt och du kommer heller knappt lägga märke till det alls. Det enda som egentligen kommer finnas synligt är värmepumpen som man själv väljer placering för, exempelvis i garaget, tvättstugan eller gömd precis utanför huset.

Ekonomiska fördelar med bergvärme

Rent ekonomiskt så kommer du också att märka av stor skillnad så fort du bytt system till bergvärme, minskade räkningar är en klar fördel för alla hus- eller fastighetsägare. Efter att den första investeringskostnaden är betald så kommer räkningen du i nuläget betalar varje månad att minska upp till hela två tredjedelar och sänka din årskostnad radikalt. Det betyder också att det går fort tills du tjänat in de pengar igen som du lagt ut för projektet.

Bergvärmen ses också som det stabilaste energisystemet tillgängligt på marknaden. För den som använder sig av bergvärme så betyder det att månadskostnaden kommer ligga på en relativt kontinuerlig summa oavsett årstider och perioder av året och du behöver inte chockas över räkningen som dimper ner till dig i slutet av varje månad. I Sverige så håller sig grundvattnet i stort sett på samma gradantal (6 – 8 grader) oavsett tid på året vilket medför dess stabilitet.

Stigande elpriser eller politiska kriser kommer heller inte beröra dig i framtiden liksom de oljepriser som förväntas chockhöjas inom den närmsta tiden, samtidigt så har man också upptäckt att naturgaserna är mer oberäkneliga än vad man först trott. Med bergvärme kan du alltså sova tryggt i vetskap om att ditt hus kommer värmas upp till imorgon och resterande dagar med.

Genom installationen så kommer faktiskt också fastighetens värde att stiga.

Bergvärme är bra för miljön

Eftersom man utnyttjar den energin som redan finns lagrad i marken, har gjort långt innan vi kom hit och också förmodligen alltid kommer att göra, så räknar man bergvärme till en av de förnybara energikällorna och är därför också ett bra val för vår miljö. Man förbränner heller inte samma sorts mängd utav fossila bränslen via bergvärme och övriga utsläpp från din fastighet kommer att minska avsevärt. Även om inte du kan rädda hela världen med hjälp av din bergvärmepump så är det ett stort steg i rätt riktning.

Fördelar med solvärme

Solvärmens miljöpåverkan

En av de absolut främsta fördelarna och det starkaste argumentet för att investera i solvärme är just dess minimala påverkan på vår natur och vårt klimat. Det är den renaste energikällan som finns på marknaden idag. Utsläppen från dess drift är knappt nämnvärd och man ser till produktionens miljöpåverkan så är den helt enkelt försumbar i förhållande till energin som kan återfås och dess livslängd.

Ekonomi

Att investera i ett solsystem är både smart för plånboken och för miljön. Solens strålar är helt kostnadsfria och driftkostnaderna för de olika solvärmesystemen är i sin tur försumbara. De kräver minimalt med service och livslängden i sin tur är lång. Även om man lägger ut en enligt många saftig summa vid själva inköpet så har man alltså ändå igen det på sikt. En annan fördel är också att man blir mindre påverkad av elprisernas höjningar. 

Livslängd och underhåll

Med tanke på systemens livslängd så har man igen sin investering ganska snart. Under den tid som de sedan finns där och värmer upp vatten och rum så kräver de också oerhört lite i form av underhåll och tillsyn. Det viktigaste för dess funktion är det installatören som rår över då det mest väsentliga för dess funktion rör just utformningen utav systemet. Med rätt system och rätt installation kommer värmeanläggning att fungera med färre driftstörningar och fungera optimalt som komplement till andra värmekällor.

Få er kostnadsfria offert från Thermovent!

Oavsett om ni är intresserade av installation av värmepumpar, värmesystem, solsystem eller någon av våra produkter så är ni alltid välkomna att kontakta oss på Thermovent för en konstandsfri offert!

Här finns vi

Vill du bli uppringd?

Kontakta oss