Effektiv och miljövänlig bergvärme i Vallentuna

Att välja bergvärme för ditt hem i Vallentuna är ett utmärkt sätt att kombinera effektiv uppvärmning med miljömässig hållbarhet. Bergvärme utnyttjar energi som finns lagrad i berggrunden, vilket ger låga driftskostnader och minimal miljöpåverkan. Vi på Thermovent guidar dig genom hela processen från ansökan till färdig installation.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en metod för att utvinna värme från marken genom att borra djupt ner i berggrunden. Värmen i marken, som lagras från solenergi, kan användas för att värma upp byggnader effektivt och miljövänligt. Systemet består av en värmepump som kopplas till en kollektor i borrhålen och använder en vätska för att transportera värmeenergin.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärmesystemet fungerar genom att en värmepump cirkulerar en köldbärare, en blandning av vatten och antifrysmedel, genom en kollektor i borrhålen. Denna vätska absorberar värme från berggrunden och transporterar den till värmepumpen. Pumpen höjer temperaturen ytterligare och överför värmen till husets värmesystem, som kan inkludera vattenburna element eller golvvärme.
Hur-fungerar-värmepumpar

Fördelar med bergvärme i Vallentuna

Energibesparing

Låga driftskostnader

Efter den initiala investeringen är driftskostnaderna låga eftersom systemet använder förnybar energi från berggrunden.

Miljövänlig uppvärmning

Genom att använda naturlig jordvärme minskar du ditt koldioxidavtryck och bidrar till en hållbar framtid.

Hög tillförlitlighet och låg underhållskostnad

Bergvärmesystem är kända för sin tillförlitlighet och kräver minimalt underhåll.

Lång livslängd

Med korrekt installation och service kan en bergvärmeanläggning hålla i flera decennier.

Kostnadsbesparingar med bergvärme

Att investera i bergvärme kan leda till betydande kostnadsbesparingar. Du kan minska dina uppvärmningskostnader med upp till 80% jämfört med traditionella värmesystem. Trots den initiala investeringskostnaden återbetalar sig systemet snabbt genom de låga driftskostnaderna. Dessutom kan värdet på din fastighet öka, vilket gör bergvärme till en ekonomiskt fördelaktig lösning.

Miljövänliga egenskaper

Bergvärme är en förnybar energikälla som utnyttjar den naturliga värmen i marken. Det medför minskade utsläpp av växthusgaser och minskad användning av fossila bränslen. Genom att välja bergvärme bidrar du till att minska din bostads miljöpåverkan och stödjer en hållbar energiframtid.

Bergvärmeinstallation i Vallentuna

Thermovent erbjuder komplett service för bergvärmeinstallation i Vallentuna. Vi hjälper dig med allt från ansökningsprocessen till slutlig installation och underhåll. För att installera bergvärme krävs tillstånd från miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ansökan ska inkludera en skalenlig karta över din fastighet med markerat borrhål. Det är viktigt att ansökan är komplett för att undvika förseningar och extra kostnader.
När tillståndet är klart kan installationen påbörjas. Vårt erfarna team säkerställer att installationen sker korrekt och att systemet fungerar optimalt. Vi erbjuder också regelbunden service för att säkerställa att din bergvärmeanläggning håller hög prestanda och lång livslängd.
Sammanfattningsvis

ROT-avdrag vid Installation av Bergvärme

När du installerar bergvärme kan du använda ROT-avdraget för att minska arbetskostnaderna. Detta gäller bland annat:

– Borrning av energibrunnar.

– Installation av värmepump.

– Anslutning av systemet till ditt befintliga värmesystem.

– Eventuellt efterarbete och justeringar.

Från och med 1 juli 2024 har reglerna för ROT-avdraget uppdaterats. Taket för avdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. Detta innebär att du kan utnyttja upp till 75 000 kronor för ROT-avdrag årligen, vilket gör installationen av bergvärme ännu mer ekonomiskt fördelaktig. Sammanfattningsvis, bergvärme är en hållbar och kostnadseffektiv energilösning som passar perfekt för fastigheter i Vallentuna. Med hjälp av oss på Thermovent kan du tryggt och enkelt installera ett bergvärmesystem som minskar dina uppvärmningskostnader och bidrar till en bättre miljö.

Kontakta oss idag

för en offert och starta din resa mot en grönare energilösning.

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.