Bergvärme i Danderyd: En effektiv och miljövänlig energilösning

Bergvärme är ett utmärkt sätt att värma ditt hem på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. I Danderyd har många hushåll valt detta pålitliga och långsiktiga alternativ. Om du går i funderingar på att installera det du också, är du välkommen att kontakta oss på Thermovent så berättar vi mer om hur processen går till så att du kan fatta ett välgrundat beslut. Vi finns här för din skull.

Vad är bergvärme?

Bergvärme utnyttjar den naturliga värmen som finns lagrad i berggrunden. Genom att borra hål i marken och installera ett system av rör och värmepumpar kan man ta vara på denna energi för att värma upp sitt hem. Det är en förnybar energikälla som erbjuder både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Principen bygger på att berggrunden håller en jämn temperatur året om, vilket gör bergvärme till en stabil energikälla oavsett säsong.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärmesystemet fungerar genom att man borrar ett eller flera hål, vanligtvis mellan 70 och 230 meter djupa, för att nå berggrunden. I dessa hål installeras kollektorslangar fyllda med en värmeledande vätska, oftast en blandning av vatten och etanol för att förhindra frysning. Vätskan cirkulerar och fångar upp värmen från marken, som sedan transporteras till en värmepump i huset. Värmepumpen omvandlar denna värme till ett vattenburet värmesystem som värmer upp huset och dess bruksvatten.
Systemet är slutet, vilket innebär att samma vätska cirkulerar kontinuerligt, därmed minskar behovet av påfyllning och underhåll. Värmepumpen fungerar även som ett “omvänt kylskåp” genom att ta upp värme från vätskan och sedan överföra den till huset.
Hur-fungerar-värmepumpar

Fördelar med bergvärme i Danderyd

Att välja bergvärme i Danderyd innebär många fördelar. Systemet utnyttjar den naturliga och ständigt tillgängliga värmen i berggrunden, vilket gör det till en stabil och pålitlig energikälla. Dessutom är bergvärmesystemet, som nämnts tidigare, i princip underhållsfri och kräver minimal övervakning efter installationen.
Bergvärme erbjuder också en lång livslängd och kan leverera konstant värme i flera decennier. Många fastighetsägare i Danderyd har upptäckt att bergvärme är en investering som inte bara minskar driftskostnaderna utan också ökar värdet på fastigheten.

Kostnadsbesparingar

En av de största fördelarna med bergvärme är de ekonomiska besparingarna. Efter den initiala investeringen kan du se en avsevärd minskning av dina energikostnader. Många hushåll rapporterar att de kan minska sina elkostnader med upp till två tredjedelar, vilket innebär att systemet snabbt betalar tillbaka sig självt och fortsätter att ge ekonomiska fördelar många år framöver.
Bergvärmesystemet är också skyddat mot fluktuationer i energipriserna, vilket ger fastighetsägare en stabil och förutsägbar uppvärmningskostnad. Detta är särskilt fördelaktigt i tider av stigande elpriser och osäkerhet kring framtida energikostnader.
Sammanfattningsvis

Miljövänliga egenskaper

Bergvärme är en mycket miljövänlig energilösning. Genom att utnyttja den energi som redan finns lagrad i marken minskar du ditt beroende av fossila bränslen och minskar därmed utsläppen av växthusgaser. Detta bidrar till en renare och mer hållbar miljö för framtida generationer.
Eftersom bergvärme använder solenergi som lagrats i marken, klassificeras det som en förnybar energikälla. Detta innebär att det är en hållbar lösning som inte utarmar jordens resurser. Installation av bergvärme bidrar också till att minska luftföroreningar och förbättra luftkvaliteten i ditt närområde.

Bergvärmeinstallation i Danderyd

För att installera bergvärme i Danderyd krävs ett tillstånd från miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det är viktigt att ansöka i god tid och att ansökan är komplett för att undvika förlängd handläggningstid och ökade kostnader. Till ansökan behöver du bifoga en skalenlig karta över din fastighet där borrhålet är markerat. En sådan karta kan enkelt beställas via en e-tjänst.
När din ansökan är komplett och godkänd kan du påbörja installationen.
ROT-avdrag-för-installation-av-bergvärme

ROT-avdrag vid Installation av Bergvärme

När du installerar bergvärme kan du använda ROT-avdraget för att minska arbetskostnaderna. Detta gäller bland annat:

– Borrning av energibrunnar.

– Installation av värmepump.

– Anslutning av systemet till ditt befintliga värmesystem.

– Eventuellt efterarbete och justeringar.

Från och med 1 juli 2024 har reglerna för ROT-avdraget uppdaterats. Taket för avdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. Thermovent gör det enkelt och tryggt att installera bergvärme i Danderyd. Med vår expertis och noggranna processledning kan du vara säker på att din bergvärmeanläggning kommer att vara en hållbar och kostnadseffektiv lösning för uppvärmning av ditt hem.

Kontakta oss idag

för att få mer information och starta din resa mot en mer hållbar energiframtid

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.