Hållbar och effektiv bergvärme i Bromma

Att installera bergvärme i ditt hem i Bromma är en optimal lösning för att kombinera energieffektiv uppvärmning med miljövänliga metoder. Genom att utnyttja energi lagrad i berggrunden, erbjuder bergvärme både låga driftskostnader och minimal miljöpåverkan. Låt oss på Thermovent hjälpa dig genom hela processen, från ansökan till färdig installation.

Vad är bergvärme och hur fungerar det?

Bergvärme är en metod där värme utvinns från marken genom att borra djupt ner i berggrunden. Solens energi lagras naturligt i marken och kan sedan användas för att värma upp byggnader. Systemet består av en värmepump som är ansluten till en kollektor i borrhålen. Denna kollektor innehåller en vätska som transporterar värmeenergin till ditt hem.
Bergvärmesystemet fungerar genom att en värmepump cirkulerar en köldbärare, en blandning av vatten och antifrysmedel, genom kollektor i borrhålen. Vätskan absorberar värme från berggrunden och transporterar den till värmepumpen. Pumpen höjer temperaturen och överför värmen till husets värmesystem, vilket kan innefatta vattenburna element eller golvvärme.
Hur-fungerar-värmepumpar

Fördelar med bergvärme i Bromma

Energibesparing

Låga driftskostnader

Efter den initiala investeringen är driftskostnaderna mycket låga eftersom systemet använder förnybar energi från berggrunden.

Miljövänlig uppvärmning

Användning av naturlig jordvärme minskar ditt koldioxidavtryck och bidrar till en hållbar framtid.

Hög tillförlitlighet och låg underhållskostnad

Bergvärmesystem är kända för sin tillförlitlighet och kräver minimalt underhåll.

Lång livslängd

Med rätt installation och service kan en bergvärmeanläggning hålla i flera decennier.

Kostnadsbesparingar med bergvärme

En investering i bergvärme kan leda till stora kostnadsbesparingar. Uppvärmningskostnaderna kan minska med upp till 80% jämfört med traditionella värmesystem. Trots den initiala investeringskostnaden återbetalar sig systemet snabbt genom låga driftskostnader. Dessutom kan fastighetsvärdet öka, vilket gör bergvärme till en ekonomiskt fördelaktig lösning.

Miljövänliga egenskaper

Bergvärme är en förnybar energikälla som utnyttjar naturlig värme från marken. Detta leder till minskade utsläpp av växthusgaser och mindre beroende av fossila bränslen. Genom att välja bergvärme minskar du din bostads miljöpåverkan och bidrar till en hållbar energiframtid.
ROT-avdrag-för-installation-av-bergvärme

Installation av bergvärme i Bromma

Thermovent erbjuder fullständig service för installation av bergvärme i Bromma. Vi hjälper dig med allt från ansökningsprocessen till slutlig installation och underhåll. För att installera bergvärme krävs tillstånd från miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ansökan måste inkludera en skalenlig karta över din fastighet med markerat borrhål. En komplett ansökan är viktig för att undvika förseningar och extra kostnader.
När tillståndet är klart påbörjar vårt erfarna team installationen. Vi säkerställer att allt sker korrekt och att systemet fungerar optimalt. Vi erbjuder även regelbunden service för att din bergvärmeanläggning ska hålla hög prestanda och lång livslängd.

ROT-avdrag vid Installation av Bergvärme

Du kan använda ROT-avdraget för att minska arbetskostnaderna vid installation av bergvärme. Detta gäller bland annat:

– Borrning av energibrunnar.

– Installation av värmepump.

– Anslutning av systemet till ditt befintliga värmesystem.

– Eventuellt efterarbete och justeringar.

Sammanfattningsvis
Från och med 1 juli 2024 har reglerna för ROT-avdraget uppdaterats. Taket för avdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. Det innebär att du kan använda upp till 75 000 kronor i ROT-avdrag årligen, vilket gör en installation av bergvärme ännu mer ekonomiskt fördelaktig. Sammanfattningsvis är bergvärme en hållbar och kostnadseffektiv energilösning som är idealisk för fastigheter i Bromma. Thermovent kan hjälpa dig med att installera ett bergvärmesystem som minskar dina uppvärmningskostnader och som bidrar till en bättre miljö.

Välkommen till Thermovent

din specialist på värmepumpar i Upplands Väsby. Vi ser fram emot att hjälpa dig skapa ett energieffektivt och komfortabelt hem.

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.